Extradental

Gangrena

Gangrena je odumiranje zubnog živca. Nastaje kao posledica delovanja bakterijskih toksina na pulpu, zubni živac. Usled takvog dugotrajnog dejstva toksina dolazi do odumiranja i raspadanja zubnog živca. Na tom mestu se usled raspadanja živca stvaraju gasovi. Oni nemaju gde da odu i samim tim prave pritisak unutar zuba. To se manifestuje kao jaka zubobolja.

Kada se zub otvori oseća se vrlo neprijatan miris, a istovremeno i olakšanje za pacijenta jer čim se gasovi oslobode prestaje bol koji je izazvan pritiskom tih gasova. Zub i kanal koren se mehanički očiste i ispune lekom, „privremenim punjenjem“, kako bi se nastavilo sa lečenjem od bakterijske infekcije.

Lečenje gangrene podrazumeva više dolazaka kod stomatologa i ponavljanje procedure. Procedura se sastoji u mehaničkom čišćenju starog ispuna, ponovnom punjenjem kanala novim lekom i na kraju privremenim zatvaranjem zuba, do sledeće posete zubaru. Na kraju se kanal korena ispuni „definitivnim punjenjem“ a zub završi plombom ili krunicom, sa ili bez metalnog kočića kao ojačanja.

Gangrena

1234567
 

Lokacija Nikole Spasića 3/1sprat (kod Knez Mihailove)

 Telefon  011 / 3283 762

 Mobilni 065 / 222 60 20

 Email  extradental@gmail.com

Design by draganmarkovic.net